Aktuellt

Grattis till Isto Huvila som beviljats ERC Consolidator Grant

2018-12-18

Europeiska forskningsrådet (ERC) har beviljat prof. Isto Huvila finansiering för ett femårigt projekt CAPTURE (CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future) som handlar om dokumentation av skapande och användning av forskningsdata.

Fokuset ligger på det så kallade paradata, data om hur forskningsdata skapas, hanteras och används av forskare och andra intressenter. Två forskare från Uppsala universitet beviljades en likadan finansiering och Huvilas projekt är det enda consolidator grant projekt beviljats till svenska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i år.

Information om årets ERC Consolidator grants finns på https://erc.europa.eu/news/erc-2018-consolidator-grants-results