Institutionen för ABM

Pågående forskningsprojekt vid Inst. för ABM

Inga-Lill Aronsson:

 • Transition, Memory and Reconciliation - inquiry into the Roles and Functions of Cultural and Natural Heritages in Areas of Conflict and Disaster
  Projektet utforskar ideér och praxis om kulturarvens betydelse i försoningsprocesser i post-konfliktsamhällen från ett komparativt perspektiv. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar freds och konflikt, religion, juridik och kulturantropologi.
 • The Never Ending Story
  Projektet kartlägger och utforskar de longitudinella konsekvenserna av ett tvångsförflyttningsprojekt i centrala Mexiko. Projektet bygger på etnografiskt fältarbete.
   

Samuel Edquist:

Åse Hedemark:

 • ALMPUB
  Projektet har till syfte att förstå hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar ABM-institutionernas uppdrag att stödja och förstärka den offentliga sfären.

        
Isto Huvila:

 • ARKDIS: Arkeologi i det digitala samhället
  Projektet ARKDIS utforskar digitalisering av arkeologisk information och arkeologernas informationsarbete från flera olika synvinklar med fokus på informationsprocesser, forskningsmetoder, kommunikation, visualisering och pedagogik.
 • ALMPUB
  Projektet har till syfte att förstå hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar ABM-institutionernas uppdrag att stödja och förstärka den offentliga sfären.

Ulrika Kjellman:

 • Bilden som bevis
  Om rasbiologiska institutets fotografiska bildsamling och bruket av bilden som verktyg i vetenskaplig praktik.
   

Kerstin Rydbeck:

Reine Rydén:

 • Bevarande och gallring i policy och praxis
  Om bevarande och gallring vid statliga arkivinstitutioner. En delstudie behandlar revideringen av Riksarkivets gallringspolicy ur ett jämförande internationellt perspektiv. En annan delstudie granskar tillämpningen av en specifik gallringsmetod, nämligen bevarande av typarkiv, med fokus på vad som hände med landsfiskalernas arkivhandlingar.