Pågående forskningsprojekt vid Inst. för ABM

Inga-Lill Aronsson:

 • Transition, Memory and Reconciliation - inquiry into the Roles and Functions of Cultural and Natural Heritages in Areas of Conflict and Disaster
  Projektet utforskar ideér och praxis om kulturarvens betydelse i försoningsprocesser i post-konfliktsamhällen från ett komparativt perspektiv. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar freds och konflikt, religion, juridik och kulturantropologi.
 • The Never Ending Story
  Projektet kartlägger och utforskar de longitudinella konsekvenserna av ett tvångsförflyttningsprojekt i centrala Mexiko. Projektet bygger på etnografiskt fältarbete.
   

Samuel Edquist:

Åse Hedemark:

 • ALMPUB
  Projektet har till syfte att förstå hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar ABM-institutionernas uppdrag att stödja och förstärka den offentliga sfären.
 • "Shared Reading" i Nordisk kontext
  Projektet som startar under våren 2019 har till syfte att via aktionsinriktad forskning följa och stimulera utvecklingen i Danmark, Sverige och Norge av Shared Reading, som är en metod för läsning av skönlitteratur i grupp.

        
Isto Huvila:

 • ARKDIS: Arkeologi i det digitala samhället
  Projektet ARKDIS utforskar digitalisering av arkeologisk information och arkeologernas informationsarbete från flera olika synvinklar med fokus på informationsprocesser, forskningsmetoder, kommunikation, visualisering och pedagogik.
 • ALMPUB
  Projektet har till syfte att förstå hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar ABM-institutionernas uppdrag att stödja och förstärka den offentliga sfären.
  POEM
   

Ulrika Kjellman:

 • Bilden som bevis
  Om rasbiologiska institutets fotografiska bildsamling och bruket av bilden som verktyg i vetenskaplig praktik.
   

Kerstin Rydbeck:

Reine Rydén: