Forskare

Isto Huvila

Docent, forskare
Projektledare för ARKDIS
Uppsala universitet
Institutionen för ABM


Forskningsintressen:

 • Arkeologisk information
 • Information and knowledge management
 • Informationsbeteende och -användning
 • Informationsarbete
 • Inverkan och användning av nya informationsinfrastrukturer 
 

Daniel Löwenborg

FD, forskare
Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningsintressen:

 • landskapsarkeologi
 • GIS
 • kvantitativa metoder och statistik
 • samhälle och klimat
 

Bodil Petersson

Docent
Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper

Forskningsintressen:

 • Arkeologisk kommunikation och förmedling
 • Digital teknik möter materiell kultur
 • Tidsresor i teori och praktik
 • Rekonstruktioner av det förflutna
 • Museer och kulturarv
 • Experimentell arkeologi
 • Arkeologihistoria

 

 

Per Stenborg

Docent, studierektor
Göteborgs universitet
Institutionen för historiska studier

Forskningsintressen

  • Latinamerikas arkeologi och tidiga historia
  • Digitala metoder och tekniker för dokumentation, analys och kommunikation av arkeologisk information
  • Möjligheter och begränsningar hos digitala och datorstödda tekniker för presentation och kommunikation av kulturarvsinformation
  • Hur det ökande inslaget av digitalt baserad information skapar nya förutsättningar för lärande och kräver förnyad förståelse av lärandeprocesserna
   
 

Nicolò dell'Unto

Forskare
Lunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningsintressen:

 • Virtuell Archeologi
 • GIS
 • Landskapsarkeologi
 • Digitala och arkeologiska metoder  
 

Lisa Börjesson

Doktorand
Uppsala universitet
Institutionen för ABM

Forskningsintressen:

 • Informationsanvändning
  Användarbeteenden Arkeologisk Information Utveckling av professionskunskap Etnologiska kulturanalyser 

 

Carolina Larsson

Lunds universitet
HUMLAB