Bevarande och gallring i policy och praxis

Projektet behandlar bevarande och gallring i teori och praktik vid statliga arkivinstitutioner.

En delstudie behandlar revideringen av Riksarkivets gallringspolicy ur ett jämförande internationellt perspektiv: Hur ska nutiden bevaras?

En annan delstudie granskar tillämpningen av en specifik gallringsmetod, nämligen bevarande av typarkiv, med fokus på vad som hände med landsfiskalernas arkivhandlingar: Implementation of appraisal regulations including the selection of sample archives. A case study on the Swedish country district police

Vidare undersöker jag, i samarbete med Tobias Berglund, genomförandet av ett gallringsbeslut som gällde de slutna utlänningslägren i Sverige under andra världskriget: Gallringen av Statens utlänningskommissions lägerarkiv