Gruppen för lika villkor - ABM

Vid Institutionen för ABM finns en arbetsgrupp för lika villkor med ansvar för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Gruppen för lika villkor består av:

Samuel Edquist (lärare, ordförande/likavillkorsombud)
Lina Fridlund (doktorand)
Olle Sköld (doktorand)
Sandra Warnqvist (student)

Kontakta ordförande Samuel Edquist med jämställdhets- och mångfaldsfrågor som rör institutionen för ABM.

Lika villkorsplan 2016-2018 för institutionen

Om du upplever dig trakasserad eller diskriminerad på institutionen, se Hantering av ärenden rörande trakasserier och diskriminering

Du kan också se länkar om likavillkorsfrågor på och utanför Uppsala universitet.

Institutionen har också en representant i Historiska filosofiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor (ALV). Kontakta Åse Hedemark för frågor kring denna arbetsgrupps verksamhet.