Institutionen för ABM

Studierektor forskarnivå: Isto Huvila, 3420
Studierektor grundnivå och avancerad nivå: Åse Hedemark, 2598
Christer Eld, 3388

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3H, 751 26 Uppsala
Postadress: Box 625, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 2292
Fax: 018-471 3480

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Ekonomiadministration:

Personaladministration: