Institutionen för ABM

Studierektor forskarnivå: Isto Huvila, 3420
Studierektor grundnivå och avancerad nivå: Åse Hedemark, 2598
Christer Eld, 3388

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala
Postadress: Box 625, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 2292
Fax: 018-471 3480

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:

ABM:s institutionsstyrelse

Ordförande

Ulrika Kjellman (prefekt)

Ledamöter Lärare

(nuvarande sitter 2016-01-19 - 2019-01-19), (4 ord., 2 suppl.):
Ordinarie: Samuel Edquist, Christer Eld, Åse Hedemark, , Reine Rydén, 
Suppleant: Anne-Christine Norlén, Olle Sköld

Ledamöter TA-personal

(nuvarande sitter 2016-01-19 - 2019-01-19) (1 ord., 1 suppl.):
Ordinarie: Lyna Schmid
Suppleant: Emma Eksell

Ledamöter Forskarstuderande

(2015-12-20 - 2015-12-20) (1 ord., 1 suppl):
Ordinarie: Inge Zwart
Suppleant: Dydimus Zengenene

Ledamöter Grundstudenter

(1 ord., 1 suppl, utses genom studierådet):
Ordinarie: Matilda Granberg
Suppleant: Rut Kaliebsdóttir