Institutionen för ABM

Utbildning vid ABM

Masterprogrammet i ABM är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som ges med inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap. Du får teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer.

För att antas till masterprogrammet i ABM, oavsett inriktning, krävs att du har en kandidatexamen, som du kan ha tagit ut i valfri ämneskombination. Eftersom ABM-sektorn behöver många olika slags kompetenser kan du ha en bakgrund i såväl naturvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om Masterprogrammet i ABM

Instruktioner för det nya urvalet 2018

Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående: 

  • Registreringantagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.