Student på ABM

Den här sidan är till för dig som antagits till en kurs/er eller program vid institutionen för ABM. Vi hälsar dig varmt välkommen till en spännande och intressant termin!

Är du reserv till någon av våra programinriktningar inom Master i ABM? Vi kallar reserver i turordning så snart vi har en möjlig plats. Vi ringer alternativt e-postar till kontaktuppgifterna du uppgav när du sökte programinriktningen via antagning.se. Vi kommer att kalla reserver till programmet fram till ett par dagar innan terminsstarten. För att påbörja programmet behöver du ha tagit ut ditt kandidatexamensbevis.

Som aktiv student vid Uppsala universitet och institutionen för ABM är den främsta informationskällan Studentportalen. Studentportalen är en webplattform för studenterna som, förutom att vara den primära informationskanalen för institutionen till er studenter, även ger dig möjlighet att registrera dig på kursen, se studieresultat, använda diskussionsforum, lämna in PM och hemtentor, göra kursvärderingar m m. 

1. Välkomstbrev

När antagningsomgången är klar, i början av augusti för höstterminen skickar vi ut ett välkomste-brev med information om kursstart och registrering till den e-postadress du angav vid ansökan. Om du är antagen på kursen men ändå inte har fått ditt välkomste-brev kan du kontakta kursadministratör Görel Tunerlöv.

2. Registrera dig på kursen

 Vi använder oss av webregistrering via Studentportalen till våra programinriktningar ger. Länk till registreringssida med genväg till de alternativa inloggningarna: www.student.uu.se/registrering. Höstterminen 2018 är webregistreringen öppen under perioden 4 augusti -- 23 augusti.

Om du är antagen med villkor så kan du inte registrera dig på studentportalen. Du behöver först kontakta institutionens kursadministratör som, när du visat att du uppfyller behörigheten, gör registreringen åt dig.

3. Kursen startar

Kursstarterna sker i månadsskiftet augusti/september för höstterminen samt mitten av januari för vårterminen. 

För vårt Masterprogram i ABM startar vi programmet varje hösttermin i Uppsala med en introduktion för de nyantagna programstudenterna som är gemensam för alla inriktningar - även distans. Ht-18 sker introduktionen den 4 - 5 september.

Vår schemaapplikation hittar du alltid via vår förstasida, men även här i menyn. I schemat väljer du i skrollrutan för "ämne" *Ma Ark 1* om du är antagen till den Arkivvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi dis 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen på distans och *Ma Mus 1* om det är den Musei- och kulturarvsvetenskapliga inriktningen du är antagen till.

Välkomna!