Detta händer på ABM

ABM logga

Nyheter och kalendarium

Nyheterna, dvs, aktuella händelser vilka inte är knutna till något speciellt datum,
samt Kalendarium för datumanknutna händelser, exklusive högre seminarier.

För kalendarium för högre seminarier se under Forskning.

Observera att det går att filtrera händelserna i Kalendariet, för att t.ex. titta på tidigare evenemang.

Kalendarium