Aktuellt

Goda framtidsutsikter för bibliotekarier

2021-10-20

 I SACO-rapporten "Framtidsutsikter" spås en god arbetsmarknad för bibliotekarier

De goda framtidsutsikterna tas upp i en artikel i Biblioteksbladet och även i Upsala Nya Tidning där en av våra studenter intervjuas. UNT intervju med vår b-oi student