Aktuellt

Årets Collijnpris

2021-10-20

Grattis till Collijnpriset Carl-Marcus Melin!

Carl-Marcus Melin, som gått masterprogrammet i ABM, har tilldelats Collijnpriset  2021 för sin masteruppsats ”Bland anonyma kvinnor, oidentifierade män och okända par. En studie om hur kön, genus och queer närvaro aktualiseras via bildkatalogiseringens praktik”.

Läs mer om priset och uppsatsen på Svensk Biblioteksförenings webplats