Introduktionsdagar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Geijersalen med flera ställen
  • Kontaktperson: Görel Tunerlöv
  • Telefon: 018-471 2292
  • Utbildning

Introduktionsdag 2

Föreläsning (Vad är ABM) och seminarier. Se schema på ABM:s webbplats för närmare tider och lokaler.