Tema: Referentgransking

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Webbsida
  • Arrangör: Insitutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

På institutionsinterna seminariet diskuteras praxisen och delas erfarenheter kring referentgransking av tidskriftsartiklar, konferenstexter och abstrakt och böcker.