HS: Lina Fridlund

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Föreläsare: Lina Fridlund
  • Webbsida
  • Arrangör: Insitutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

Lina Fridlund presenterar ett kapitel ur sin avhandling. I kapitlet fördjupas utifrån vilka kulturella premisser kreativa rum skapas för ungdomar på folkbibliotek och vilka underliggande föreställningar som ryms.


Lina Fridlund arbetar som doktorand i Biblioteks-och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM.