På Liv och Död: Barnmorskan och hennes redskap

Sedan mer än tio år har Institutionen för ABM och Medicinhistoriska museet i Uppsala samarbetat med att utveckla undervisningsmoment där den teoretiska kunskapen i masterutbildningen möter det autentiska museiföremålet. Syftet med samarbetet är att använda universitetets rika kulturarvssamlingar för att professionalisera studenterna i musei- och kulturarvsvetenskap. De är nästa generation musei- och kulturarvsvetare i Sverige med uppdraget att förvalta och förändra.

Tyvärr är utställningen inte längre tillgänglig på grund av datarestriktioner kopplat till GDPR. Denna sida kommer inom kort att tas bort.