Centrum för digital humaniora Uppsala

Centrum för Digital Humaniora vid Uppsala universitet (CDHU) startade den 1 januari 2021, men bygger vidare på aktiviteter som inleddes av Forum för Digital Humaniora (2015–2017) och forskningsnätverket DH Uppsala (2018–2020). CDHU stödjer och koordinerar den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHU:s uppdrag är tredelat och innefattar:

  • Forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, större arrangemang, stöd till projekt och ansökningar)
  • Pedagogik och utbildning (workshoppar, kurser och annat stöd inom DH från masternivå till disputerade forskare)
  • Digital infrastruktur för att tekniskt stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Utlysning av stöd till pilotprojekt

CDHU har utlyst stöd till pilotprojekt inom digital humaniora och samhällsvetenskap. Deadline för ansökan är 15 september 2021. All information finns här.

För frågor om ansökan, kontakta Karl Berglund.

FAQ
Can I write the application in Swedish? Yes, that is possible. The working language for our research engineers will however be English so you need to be able to communicate in English with them. (But here we will help out of course.) 
Do I need to have a permanent position at UU to apply? No, any kind of employment/affiliation is sufficient.
Do I need to make a budget? No, you apply for a technical/methodical need, and then we help you out with that need.
Can I apply for salary for myself or others, including for technical support? No, that is unfortunately not possible. Should your application be successful we assign a research engineer that is placed within the centre.
What kind of technical competence can I pick from? Please be demanding! Currently options include a wide range of computational expertise, such as computer vision, image processing, Natural Language Processing, data science, GIS and other visualisation expertise and so on. 
Can I include scholars from other universities? Yes, that is possible as long as the main applicant and the pilot as such is anchored at Uppsala.
When will the next call be? In a year, so in June 2022.
Do I need to make a time plan? No, but we expect these pilots to start quite soon (since they are pilots and not larger projects). Most projects are expected to start in the fall, and all projects need to be finished before the next call.
What does “infrastructural relevance and reusability” mean? It means possible benefits of pilots, beyond the individual project (e.g. a database open to other scholars, development of a tool that can be helpful to others) 

Vad är digital humaniora?

Digital humaniora (DH) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar digital teknologi med humaniora och samhällsvetenskap. Mot bakgrund av att digitala metoder, verktyg och dataset med relevans för humaniora blir mer tillgängliga arbetar CDHU för att stärka DH-kompetensen inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Till detta hör, exempelvis, behov av mjukvara, licenser och tekniska resurser, liksom effektiva lösningar för att skapa och analysera data.

Samarbeten

CDHU samarbetar med forskningsprojekt, forskargrupper och andra aktörer inom Uppsala universitet, men välkomnar även samarbeten på nationell och internationell nivå för att skapa innovativ forskning och forskningsanknuten utbildning. Se vidare under samarbeten och projekt.

Besök även vår blogg för presentationer och information från vårt forskningsnätverk.

Personal

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-06-17