Om CDHU

Centrum för Digital Humaniora vid Uppsala universitet (CDHU) startade den 1 januari 2021, men bygger vidare på aktiviteter som inleddes av Forum för Digital Humaniora (2015–2017) och forskningsnätverket DH Uppsala (2018–2020). CDHU stödjer och koordinerar den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHU:s uppdrag är tredelat och innefattar:

  • Forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, större arrangemang, stöd till projekt och ansökningar)
  • Pedagogik och utbildning (workshoppar, kurser och annat stöd inom DH från masternivå till disputerade forskare)
  • Digital infrastruktur för att tekniskt stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Personal

Senast uppdaterad: 2021-11-25