Studierådet ABM

Studierådet ABM (SABM) är till för alla studenter vid ABM och dess huvudsakliga uppgifter är att bevaka och tillvarata studenternas intressen, medverka till institutionens positiva utveckling samt anordna sociala evenemang för institutionens studenter.

Som inskriven student vid ABM blir man automatiskt medlem i studierådet. Studierådet består alltså av alla - och är till för alla! Det betyder att ju fler som engagerar sig i SABM, desto bättre kan man också spegla studenternas idéer. Studierådets verkställande organ är en styrelse, vilken väljs av studenterna själva. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.

Läs mer om studierådets aktiviteter