Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående: 

  • Registreringantagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Anne-Christine Norlén (pedagogiska frågor)

anne-christine.norlen@abm.uu.se
018 - 471 22 17

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.