Publikationer vid ABM

Arkivhyllor på institutionen

Institutionens aktuella publikationer finns tillgängliga på det Digitala Vetenskapliga arkivet (DiVA). Därtill ger institutionen ut två skriftserier (Skrifter utgivna av Institutionen för ABM och Meddelanden från Institutionen för ABM) och tidskriften Tidskrift för ABM.

Ett stort antal studentuppsatser från institutionen finns tillgängliga i DiVA och är sökbara via vårt eget uppsatssök.

FORSKNINGSPUBLIKATIONER I DIVA FRÅN ABM

De senaste årets (2021) publikationer från ABM vilka finns registrerade i DiVA.

Senast uppdaterad: 2021-01-25