Publikationerna från ABM via DiVA

Dessa publikationer hämtas direkt från DiVA och är uppdelade i Doktors- och licentiatavhandlingar, samt övriga forskningspublikationer från inst. vilka finns i DiVA. De senare finns bara för de senaste året.

Avhandlingar (doktors- och licentiatavhandlingar))

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. De som finns i institutionens skriftserie går att köpa från institutionen.

 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Sköld, Olle

  Documenting Videogame Communities: A Study of Community Production of Information in Social-Media Environments and its Implications for Videogame Preservation

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Börjesson, Lisa

  Resources for scholarly documentation in professional service organizations: A study of Swedish development-led archaeology report writing

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Lund, Arwid

  Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Hammarfelt, Björn

  Following the Footnotes: A Bibliometric Analysis of Citation Patterns in Literary Studies

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Nyström, Per

  Att göra historia: En kritisk studie av historieämnet som kunskapsorganiserande system

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hedemark, Åse

  Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi

  Från någon som vet till andra som inte vet

  en studie av Alf Henrikson som folkbildare Ducander, Jesper

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Kjellman, Ulrika

  Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor

Forskningspublikationer i DiVA från ABM

De senaste årets (2019) publikationer från ABM vilka finns registrerade i DiVA.

 • Artikel i tidskrift

  Rydén, Reine

  Archivists and Time: Conceptions of Time and Long-Term Information Preservation among Archivists

  Ingår i Journal of Contemporary Archival Studies, 2019.

  Open access
 • Bok

  Edquist, Samuel

  Att spara eller inte spara: De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010

  Institutionen för ABM, Uppsala universitet, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto

  Authoring social reality with documents: From authorship of documents and documentary boundary objects to practical authorship

  Ingår i Journal of Documentation, s. 44-61, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Åshede, Linnea; Foka, Anna

  Cassandra's Plight: Gender, genre, and historical concepts of femininity in gothic and power metal

  Ingår i Classical Antiquity in Heavy Metal Music, s. 97-114, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Foka, Anna; Barker, Elton; Konstantinidou, Kyriaki; Åhlfeldt, Johan

  Contemplating a Digital Periegesis: DigHist – Perspectives on Digital History, edited by Sara Ellis Nilsson

  Ingår i Scandia, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Börjesson, Lisa; Huvila, Isto

  Contract Archaeology

  Ingår i Research Outside the Academy, s. 107-122, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto; Hirvonen, Noora; Enwald, Heidi; Åhlfeldt, Rose-Mharie

  Differences in Health Information Literacy Competencies Among Older Adults, Elderly and Younger Citizens

  Ingår i Information Literacy in Everyday Life. ECIL 2018, s. 136-143, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Golub, Koraljika; Göransson, Elisabet; Foka, Anna; Huvila, Isto

  Digital humanities in Sweden and its infrastructure: Status quo and the sine qua non

  Ingår i Digital Scholarship in the Humanities, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Dalbello, Marija; Dallas, Costis; Faniel, I. M. et al.

  Editorial: Archaeology and information research

  Ingår i Information research, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Juneström, Amalia

  Emerging practices for managing user misconduct in online news media comments sections

  Ingår i Journal of Documentation, s. 694-708, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto; Börjesson, Lisa

  Epilogue

  Ingår i Research Outside The Academy, s. 171-182, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edquist, Samuel

  Folkbildningen som demokratiskola: Verklighet och ideologi

  Ingår i Folkbildning & Forskning: årsbok 2019, s. 27-39, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Kjellman, Ulrika

  From fact to fantasy: scientific illustrations and visual representations in the early work of Gaston Backman

  Ingår i Journal of Documentation, s. 709-730, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto

  Genres and situational appropriation of information

  Ingår i Journal of Documentation, s. 1503-1515, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto

  How Knowing Changes

  Ingår i Research Outside The Academy, s. 155-170, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Rydén, Reine

  Hur ska information om kärnavfall bevaras?: Rapport från en workshop

  Ingår i Arkiv. En tidskrift om arkivets alla aspekter, s. 26 26-28 28, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Börjesson, Lisa; Huvila, Isto

  Introduction

  Ingår i Research Outside The Academy, s. 1-19, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto

  Learning to work between information infrastructures

  Ingår i Information research, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto

  Management of archaeological information and knowledge in digital environment

  Ingår i Knowledge Management, Arts and Humanities, s. 147-169, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  McKeague, Peter; van’t Veer, Rein; Huvila, Isto; Moreau, Anne et al.

  Mapping Our Heritage: Towards a Sustainable Future for Digital Spatial Information and Technologies in European Archaeological Heritage Management

  Ingår i Journal of Computer Applications in Archaeology, s. 89 89-104 104, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Lindberg, Jenny; Hedemark, Åse

  Meaningful reading experiences among elderly: some insights from a small-scale study of Swedish library outreach service

  Ingår i Information research, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ahmad, Farhan; Huvila, Isto

  Organizational changes, trust and information sharing: an empirical study

  Ingår i Aslib Journal of Information Management, s. 677-692, 2019.

  Open access
 • Bok

  Huvila, Isto; Börjesson, Lisa; Huvila, Isto

  Research Outside The Academy: Professional Knowledge-Making in the Digital Age

  Palgrave MacMillan, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Dunn, Stuart; Earl, Graeme; Foka, Anna; Wooton, Will

  Spatial Narratives in Museums and Online: The Birth of the Digital Object Itinerary

  Ingår i Museums and Digital Culture, s. 253-271, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Kjellman, Ulrika

  The Construction of Whiteness in the Work of The Swedish State Institute for Race Biology

  Ingår i Shades of Whiteness, s. 53-63, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Friberg, Zanna; Huvila, Isto

  Using object biographies to understand the curation crisis: lessons learned from the museum life of an archaeological collection

  Ingår i Museum Management and Curatorship, s. 362-382, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Aronsson, Inga-Lill; Hassnain, Hur

  Value-based Evaluations for Transformative Change

  Ingår i Evaluation for Transformative Change, s. 89-104-, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Foka, Anna

  Women's (in)visibility: In the Carl Sahlin Archive

  Ingår i Digitala Modeller, s. 95-106, 2019.

  Open access