Publikationerna från ABM via DiVA

Dessa publikationer hämtas direkt från DiVA och är uppdelade i Doktors- och licentiatavhandlingar, samt övriga forskningspublikationer från inst. vilka finns i DiVA. De senare finns bara för de senaste året.

Avhandlingar (doktors- och licentiatavhandlingar))

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. De som finns i institutionens skriftserie går att köpa från institutionen.

 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Sköld, Olle

  Documenting Videogame Communities: A Study of Community Production of Information in Social-Media Environments and its Implications for Videogame Preservation

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Börjesson, Lisa

  Resources for scholarly documentation in professional service organizations: A study of Swedish development-led archaeology report writing

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Lund, Arwid

  Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Hammarfelt, Björn

  Following the Footnotes: A Bibliometric Analysis of Citation Patterns in Literary Studies

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Nyström, Per

  Att göra historia: En kritisk studie av historieämnet som kunskapsorganiserande system

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hedemark, Åse

  Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi

  Från någon som vet till andra som inte vet

  en studie av Alf Henrikson som folkbildare Ducander, Jesper

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Kjellman, Ulrika

  Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor

Forskningspublikationer i DiVA från ABM

De senaste årets (2020) publikationer från ABM vilka finns registrerade i DiVA.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto

  Ambiguity, standards and contextual distance: archaeological heritage administrators and their information work

  Ingår i Open Information Science, s. 190-214, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Juneström, Amalia

  An emerging genre of contemporary fact-checking

  Ingår i Journal of Documentation, s. 501-517, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Hedemark, Åse

  Authenticity Matters: The Reading Practices of Swedish Young Adults and Their Views of Public Libraries

  Ingår i New Review of Children's Literature and Librarianship, s. 76-90, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Kjellman, Ulrika

  Bilden av människa som art och ras i Gaston Backmans rasvetenskapliga produktion

  Ingår i Bilder och motbilder av ras i svensk visuell kultur, musik och litteratur (under utgivning), 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Rexhepi, Hanife; Huvila, Isto; Åhlfeldt, Rose-Mharie; Cajander, Åsa

  Cancer patients' information seeking behavior related to online electronic healthcare records.

  Ingår i Health Informatics Journal, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Moll, Jonas; Rexhepi, Hanife; Huvila, Isto

  Cancerpatienter positiva till journal på webben

  Ingår i Onkologi, s. 78-84, 2021.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Zwart, Inge; Boersma, Susanne; Mucha, Franziska; Kist, Cassandra

  Care-ful Participation in Museums A review of The Museum as a Space of Social Care by Nuala Morse

  Ingår i Museum Worlds, s. 208-214, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Sköld, Olle

  Choreographies of Making Archaeological Data

  Ingår i Open Archaeology, s. 1602-1617, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Rexhepi, Hanife; Moll, Jonas; Huvila, Isto; Åhlfeldt, Rose-Mharie

  Do you want to receive bad news through your patient accessible electronic health record?: A national survey on receiving bad news in an era of digital health

  Ingår i Health Informatics Journal, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Sköld, Olle; Börjesson, Lisa

  Documenting information making in archaeological field reports

  Ingår i Journal of Documentation A systematic sample of 10% of archaeological field reports published in samla.raa.se respository in 2018, s. 1107-1127, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Greenberg, Jane; Sköld, Olle; Thomer, Andrea et al.

  Documenting Information Processes and Practices: Paradata, Provenance Metadata, Life-Cycles and Pipelines

  Ingår i Proceedings of the Association for Information Science and Technology, s. 604-609, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Eriksson-Backa, Kristina; Hirvonen, Noora; Enwald, Heidi; Huvila, Isto

  Enablers for and barriers to using My Kanta: A focus group study of older adults’ perceptions of the National Electronic Health Record in Finland

  Ingår i Informatics for Health and Social Care, 2021.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Aronsson, Inga-Lill; Hassnain, Hur; Kelly, Lauren; Somma, Simona

  Evaluation in Contexts of Fragility, Conflict and Violence: Guidance from Global Evaluation Practitioners

  2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Från Oscar Olsson till Shared Reading: läsargemenskaper i svensk studiecirkelkontext

  Ingår i Folkbildning & forskning, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Foka, Anna; Konstantinidou, Kyriaki; Mostofian, Nasrin; Talatas, Linda et al.

  Heritage Metadata: A Digital Periegesis

  Ingår i Information and Knowledge Organisation in Digital Humanities, s. 227-242, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Hilda Erika Maria (Maja) Sandler

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Ingrid Rydbeck-Zuhr

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Börjesson, Lisa

  Legacy in the Making: A Knowledge Infrastructural Perspective on Systems for Archeological Information Sharing

  Ingår i Open Archaeology, s. 1636-1647, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hedemark, Åse; Jonsson, Ellen

  Läsning för framtidens samhällsmedborgare: en studie av dåtidens och nutidens svenska kulturpolitiska debatter om barns läsning

  Ingår i Nordisk kulturpolitisk tidskrift, s. 120-138, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto

  Making and taking information

  Ingår i Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Foka, Anna; McMeekin, David; Konstantinidou, Kyriaki; Mostofian, Nasrin et al.

  Mapping Ancient Heritage with Digital Tools

  Ingår i Virtual Heritage, s. 55-66, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto

  Monstrous hybridity of social information technologies: Through the lens of photorealism and non-photorealism in archaeological visualization

  Ingår i The Information Society, s. 46-59, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Aronsson, Inga-Lill; Hassnain, Hur

  Multiple Dimensions of Evaluation in Fragility, Conflict and Violence

  Ingår i Transformational Evaluation, s. 241-262, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Gahm, Fredrik

  Museum treats and shopping sprees: The role of shops and restaurants in a museum visit

  Ingår i Tidskrift för ABM, s. 37-52, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hale, Elizabeth; Foka, Anna

  Myths of Classical Education in Australia: Fostering Classics trough Fabrication, Visualization and Reception

  Ingår i Our Mythical Education:, s. 295-310, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Rydbeck, Kerstin

  Obalans med historiska rötter

  Ingår i Biblioteksbladet, s. 42-47, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Zwart, Inge

  Preface

  Ingår i Tidskrift för ABM, s. 1-2, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Johnston, Jamie; Pálsdóttir, Ágústa; Mierzecka, Anna; Audunson, Ragnar Andreas et al.

  Public librarians' perception of their professional role and the library's role in supporting the public sphere: a multi-country comparison

  Ingår i Journal of Documentation, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Johansen, Emma

  Research Data Management: A Disambiguation

  Ingår i Tidskrift för ABM, s. 59-62, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Heinström, Jannica; Ahmad, Farhan; Huvila, Isto; Ek, Stefan

  Sense of coherence as influencing information sharing at the workplace

  Ingår i Aslib Journal of Information Management, s. 201-220, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Cajander, Åsa; Moll, Jonas; Enwald, Heidi et al.

  Technological and informational frames: explaining age-related variation in the use of patient accessible electronic health records as technology and information

  Ingår i Information Technology & People, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Cajander, Åsa; Moll, Jonas; Enwald, Heidi et al.

  Technological and informational frames: explaining age-related variation in the use of patient accessible electronic health records as technology and information

  Ingår i Information Technology and People, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  1976, isthu357

  The CAPTURE Project: The CAPTURE Project

  Ingår i The European Archaeologist, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Börjesson, Lisa; Sköld, Olle; Huvila, Isto

  The politics of paradata in documentation standards and recommendations for digital archaeological visualisations

  Ingår i Digital Culture & Society, s. 191-220, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Foka, Anna; Demiroglu, Osman Cenk; Barker, Elton; Mostofian, Nasrin et al.

  Visualizing Pausanias’s Description of Greece with contemporary GIS

  Ingår i Digital Scholarship in the Humanities, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Alida Emelie Rossander

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Anna Ingeborg Bosson

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Anna Teresia Alin-Bosson

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Champion, Erik Malcom; Foka, Anna

  Art History, Heritage Games, And Virtual Reality

  Ingår i The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History, s. 238-252, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Wänlund, Caroline

  Bibliotek i England

  Ingår i Tidskrift för ABM, s. 84-99, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Barker, Elton; Foka, Anna; Konstantinidou, Kyriaki

  Coding for the Many, Transforming Knowledge for All: Annotating Digital Documents

  Ingår i Publications of the Modern Language Association of America, s. 195-202, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Douglas, Jennifer; Gorichanaz, Tim; Koh, Kyungwon et al.

  Conceptualizing and studying information creation: From production and processes to makers and making

  Ingår i Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Lindsköld, Linnea; Hedemark, Åse; Lundh, Anna

  Constructing the Desirable Reader in Swedish Contemporary Literature Policy

  Ingår i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hedemark, Åse

  Constructing the literate child: An analysis of Swedish literature policy

  Ingår i Library and Information History, s. 73-88, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Jansson, Ina-Maria

  Creating value of the past through negotiations in the present: balancing professional authority with influence of participants

  Ingår i Archival Science, s. 327-345, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Golub, Koraljika; Göransson, Elisabet; Foka, Anna; Huvila, Isto

  Digital humanities in Sweden and its infrastructure: Status quo and the sine qua non

  Ingår i Digital Scholarship in the Humanities, s. 547-556, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Elisabeth Charlotta De Vylder

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Aronsson, Inga-Lill; Josefsson, Urban

  FORSKAREN MÅSTE RESPEKTERA DEN VIKTIGA AUTONOMIN I FORSKNINGSPROCESSEN”

  Ingår i Respons, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Frida Fredrika Josefina Pallin

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Ilhan, Aylin; Dorsch, Isabelle

  Guest editorial

  Ingår i Aslib Journal of Information Management, s. 441-444, 2020.

Senast uppdaterad: 2021-01-25