Tidskrift för ABM

Nyheter 

Volym 4 nummer 1 av tidskriften går att hitta här. 

Call for papers Volym 5 nummer 1

Tidskrift för ABM söker bidrag för sitt nästa nummer! Vi tar nu emot vetenskapliga artiklar, rapporter från digitala konferenser, recensioner och reseberättelser till Volym 5 nummer 1 av tidskriften. Vi tar emot era bidrag fram till 24 september.


Call for papers Volym 5 nummer 1 (pdf)
Författarinstruktioner på svenska (pdf)
Author guidelines in english (pdf)
Mall/template for submissions to the journal (.zip)
 

Om Tidskrift för ABM

Tidskrift för ABM är en e-tidsskrift med syfte att skapa en publiceringsplattform för i första hand studenter och doktorander inom fälten arkiv, bibliotek och museer, och i andra hand för övriga verksamma vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet samt inom ABM-sektorn.

Tidskrift för ABM vänder sig till läsare som är intresserade av ABMs forskningsområde inom både universitetsväsendet och ABM-sektorn, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften har skapats med anledning av den stora produktionen av intressanta texter inom ABM-utbildningen vid Uppsala universitet. Dessa texter uppvisar både nydanande och fördjupande idéer, men når idag endast en begränsad läsekrets. Studenter ges härmed möjlighet att öva sig i publiceringskonstens hantverk samt att bygga på sitt CV inför kommande inträde på arbetsmarknaden. Doktorander får möjlighet att publicera texter skrivna under loppet av forskarutbildningen som har relevans för forskningen inom ABM-fältet, men som kanske inte tillhör kärnan i deras avhandlingsarbeten. Övriga verksamma vid ABM-institutionen är också välkomna med bidrag, men Tidskrift för ABM är i första hand till för att vara en publiceringskanal för studenter och doktorander.

Tidskrift för ABM tar emot fyra typer av bidrag: Vetenskapliga artiklarReseberättelser, Recensioner och Notiser.

Tidigare nummer av Tidskrift för ABM

Volym 1, nummer 1 (länk)

Volym 2, nummer 1 (länk)

Volym 2, nummer 2 (länk)

Volym 3, nummer 1 (länk)

Redaktionskommittén

Redaktionskommittén 2020 består av studentrepresentanterna Thomas Dawson, Aikaterini Charalampopoulou,  Elisa Serrano Ausejo, Johan Jönsson och Emma Andersson. Doktorandrepresentanterna Inge Zwart och Amalia Juneström, lärarrepresentanterna Ulrika Kjellman och Isto Huvila och ansvarig utgivare Åse Hedemark .