Uppsatser

ABM:s studenter författar uppsatser som vi lägger in i DiVA (Uppsala universitets digitala vetenskapliga arkiv). Nedan visas årets uppsatser. För att hitta alla våra uppsatser kan du gå till DivA:s uppsatssök.

ABM har även ett eget uppsatssök som gör det lättare att hitta uppsatser baserat på exempelvis ämne, årtal, titel etc. Gå till ABM:s uppsatssök.

Uppsatser i Arkivvetenskap

 • Cederberg Lindholm, Jan Teodor

  Andliga arkiv?: En undersökning av arkiv knutna till trossamfund i Sverige

  2018.

  Open access
 • Martin, Meijer

  Arkiven och allmänheten: En undersökning av marknadsföring inom arkivsektorn

  2018.

  Open access
 • Pettersson, My

  Arkeologers användning av utgrävningsdokumentation: en studie av användningen av forskningsdokumentation från Labraunda

  2018.

  Open access
 • Rössle, Anna

  Är en bild värd mer än tusen ord?: - En studie i metadataanvändning i Kringlas och Stockholms digitala stadsmuseums bilddatabaser

  2018.

  Open access

Uppsatser i Biblioteks- & informationsvetenskap

 • Alexandersson, Sandra

  Vad betyder läsfrämjande?: En kvalitativ studie över det läsfrämjande begreppets narrativa uppbyggnad på svenska folkbibliotek.

  2018.

  Open access
 • Ash, Iris

  Intresse för digitalisering?: en undersökning av hur samhällets digitalisering framställs i Biblioteksbladet 2012–2016

  2018.

  Open access
 • Björk, Moa-Lisa

  Fel eller rätt med upphovsrätt: En kritisk diskursanalys av den svenska debatten om upphovsrätten

  2018.

  Open access
 • Eriksson, Lina

  Dagens "skräp", framtidens skatter: En undersökning om hur Kungliga biblioteket samlar in, ordnar och tillgängliggör sin samling av vardagstryck

  2018.

  Open access
 • Groye, Ida

  Kön och klass på biblioteket: En kritisk analys av framställningen av biblioteksanvändare i tre biblioteksplaner från Uppsala län

  2018.

 • Harju, Jenna

  Bevarandet av bibliotekssamlingar: Samlingsförvaltning på några svenska universitetsbibliotek under 2000-talet

  2018.

  Open access
 • Hillberg, Julia

  Att navigera ett högskolebibliotek i samtiden: En fallstudie av Chalmers biblioteks lärandetorg och dess placering i bibliotekets organisationsutveckling

  2018.

  Open access
 • Jansson, Camilla

  "Alla pratar om UX nu...": En kvalitativ studie av UX på två högskolebibliotek

  2018.

  Open access
 • Jepsen, Ellenor

  Cyborgbibliotekarien: Donna Haraways cyborgteori ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv

  2018.

  Open access
 • Jerkert, Kajsa

  Uppfattningar om SwePub: En enkätstudie om svenska lärosätens bild av SwePub som analysverktyg

  2018.

  Open access
 • Jonsson Sandström, Karin

  "Det vi gör är på något sätt ändå att berätta en slags story om hur världen ser ut": Kategoriskapande och marginalisering på svenskspråkiga Wikipedia

  2018.

  Open access
 • Karlsson, Kristin

  Det friska på sjukhuset: En kvalitativ intervjustudie om användares och bibliotekariers syn på patientbibliotek

  2018.

  Open access
 • Naischtein, Katja

  Vem är Alma?: Ett aktör-nätverksperspektiv på bibliotekens IT-system.

  2018.

  Open access
 • Nordengren, David

  Musikbiblioteken i kulturpolitiken: En diskursanalytisk studie av musikpolicy i två statliga myndigheters biblioteksverksamhet i förhållande till rådande kulturpolitik

  2018.

  Open access
 • Ramstedt, Erik

  När filologerna refererar: En referensanalys av svenska doktorsavhandlingar i ämnet latin

  2018.

  Open access
 • Reimann, Andi

  Röster från marginalen: Perspektiv på bibliotekets tillgänglighet

  2018.

  Open access
 • Sahlberg, Carl Michael

  "Eftersom det är som min dagbok": Skolbibliotek och Instagram

  2018.

  Open access
 • Utterström, Frans

  Musikfrämjande folkbiblioteksarbete i en tid av streaming och upplevelseorientering

  2018.

  Open access
 • Westberg, Örjan

  Dalaprojektet 1956-1958: Greta Renborgs bokpropaganda i bibliotekshistorisk belysning

  2018.

  Open access
 • Westergren, Cecilia

  "En plats för oss boknördar": En kvalitativ studie om ungdomars syn på läsning och läsning som social aktivitet.

  2018.

Uppsatser i Musei- och kulturarvsvetenskap

 • Andersson, Emma

  Kvinnogestaltning i utställningar: Hur det berättas om kvinnor i antika kulturer

  2018.

  Open access
 • Granberg, Cecilia

  Etnocentrism i kulturarvsbegreppet: En undersökning av nationell och lokal politik

  2018.

 • Jansson, Lisa

  Museibutikens förutsättningar: Policy och praktik bland museibutiker i Stockholm

  2018.

  Open access
 • Klingberg, Sandra

  Önskemuseer: En undersökning av två kompletteringprojekt drivna av Moderna museet

  2018.

  Open access
 • Phan, Jenny

  Museets moderna postmoderna digitalisering: Hur digitaliseringen av museers kulturarv uppfattas och varför

  2018.

  Open access
 • Rinaldo, Nina

  Hållbar kulturarvsturism i Visby: En diskursanalys av utvecklingsplaner för världsarvet

  2018.

  Open access
 • Rosen, Kristina

  Bernhard Schmidts kvarlåtenskap och det globala kulturarvet

  2018.

  Open access
 • Schill, Emma; Ruckstuhl, Angelica

  Motstridiga motprestationer: En studie om museers finansiella möjligheter och utmaningar

  2018.

  Open access
 • Sonnek, Annika

  Matematikens tredje dimension: En jämförande studie av två universitetssamlingar

  2018.

  Open access
 • Strömbäck, Maria

  Ett Stadsmuseum för alla: En studie av uppsökande museiverksamhet i Stockholms ytterstad

  2018.

  Open access
 • Waldenström, Stella

  Lite närmare mänskligheten: Deltagande och empowerment på ett lokalt museum

  2018.

  Open access