Utbildning på forskarnivå vid Inst. för ABM

Sedan 1999 finns en utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap.

Lärarna och doktoranderna i Biblioteks- och informationsvetenskap deltar i den samnordiska forskarskolan NORSLIS (Nordic Research School in Library and Information Science).

Fr.o.m. den 1 juli 2013 har vi även ingått ett samarbetsavtal med Lunds universitet, Avdelningen för ABM vid Institutionen för kulturvetenskaper, ifråga om utbildningen på forskarnivå. Samarbetet omfattar t.ex. handledning, seminarier och kurser inom forskarutbildningen.

Studierektor för utbildningen på forskarnivå är professor Isto Huvila