Bild – kunskapsorganisation, indexering och digitalisering

För mer information om projektet kontakta ansvarig forskar Ulrika Kjellman.

Publications

Sköld, O., Kjellman, U., Orrghen, A., Beckman, J. (2019). Moving Forward with Digital Scientific Images: A Study of Infrastructure, Digitization Work, and Digital Research Practices.Ingår i: Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019., Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal, Bente Maegaard (redaktör), Copenhagen. 415-425.


Kjellman, U. (2018). Bilden och biblioteket. Ingår i: Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession Joacim Hansson och Per Wisselgren (redaktör) Lund: BTJ.

Kjellman, U., Dahlström, M., Hansson, J. (2012). "As We May Digitize’ — Institutions and Documents Reconfigured".Liber quarterly: the journal of European research libraries, 21(3/4).

Kjellman, U. (2009). Digitalisering som standardisering: Verktyg i konciperingen av kulturarv.Ingår i: Digital formidling af kulturarv: Fra samling til sampling, Niels D. Lund (redaktör), Köpenhamn: Multivers. 219-237.

Kjellman, U., Hansson, J., Dahlström, M.(2009). Documents reconstructed: digitization and institutional practice as mediation.Ingår i: DOCAM '09, March 28-29 2009 in Madison Wisconsin, USA


Kjellman, U.(2008). Visual knowledge organization: towards an international standard or local institutional practice.Ingår i: Proceedings of the International Society for Knowledge Organization 12: Advances in knowledge organization

Kjellman, U.(2007). Om forskningen kring bildindexering inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, belyst genom Kungl. bibliotekets bildsamlande verksamhet.Ingår i: Bild i bok— konsten att återfinna en illustration, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, Sverige, 1-13Mer information Ladda ner hela texten

Kjellman, U. (2006). Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor. Doktorsavhandling, monografi.


Kjellman, U.(2003). Konsten att representera en bild: om hur LIS-forskningens teorier kring kunskapsorganisation och ämnesbestämning påverkat bildindexeringsforskningen. Svensk biblioteksforskning, 14(4).

Gram, M., Kjellman, U. (2000). Plattform för bilddatabaser: rapport. Rapport(Rapport / Kungl. biblioteket, 27)

Kjellman, U.(1999). Kungl. bibliotekets bilddatabas.ARLIS Norden Info. Uppsala.