Tema: Referentgransking

På institutionsinterna seminariet diskuteras praxisen och delas erfarenheter kring referentgransking av tidskriftsartiklar, konferenstexter och abstrakt och böcker.