HS: Dydimus Zengegene (ABM)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Föreläsare: Dydimus Zengegene
  • Webbsida
  • Arrangör: Insitutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

På seminariet diskuteras ett artikelmanuskript som ingår i Zengegenes avhandlingsprojekt.

Dydimus Zengegene är doktorand på Institutionen för ABM och ingår i det europeiska Marie Curie ITN-nätverket POEM.