Institutionen för ABM

Studierektor forskarnivå: Isto Huvila, 3420
Studierektor grundnivå och avancerad nivå:
administrativa frågor, Christer Eld, 3388
pedagogiska frågor, Anne-Christine Norlén, 2217

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala
Postadress: Box 625, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 2292
Fax: 018-471 3480

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Personaladministration:

ABM:s institutionsstyrelse

Ordförande

Åse Hedemark, (prefekt)

Ledamöter Lärare

(nuvarande sitter 2019-01-20 - 2022-01-20), (4 ord., 2 suppl.):
Ordinarie: Anne-Christine Norlén, Christer Eld, Reine Rydén, Ulrika Kjellman
Suppleant: Kerstin Rydbeck, Olle Sköld

Ledamöter TA-personal

(nuvarande sitter 2019-01-20 - 2022-01-20) (1 ord., 1 suppl.):
Ordinarie: Lyna Schmid
Suppleant: Emma Eksell

Ledamöter Forskarstuderande

(2019-01-20 - 2020-01-20) (1 ord., 1 suppl):
Ordinarie: Inge Zwart
Suppleant: Dydimus Zengenene

Ledamöter Grundstudenter

(1 ord., 1 suppl, utses genom studierådet):
Ordinarie: 
Suppleant: