Lika villkor - ABM

Kontakta likavillkorsombudet Samuel Edquist angående jämställdhets- och mångfaldsfrågor som rör institutionen för ABM.

All e-post från studenter till och från anställda på universitetet, inkl. likavillkorsombud, är allmänna handlingar. I normalfallet är de offentliga att läsa för den som begär ut dem.

Lika villkorsplan 2016-2018 för institutionen

Om du upplever dig trakasserad eller diskriminerad på institutionen, se Hantering av ärenden rörande trakasserier och diskriminering

Du kan också se länkar om likavillkorsfrågor på och utanför Uppsala universitet.

Institutionen har också en representant i Historiska filosofiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor (ALV). Kontakta Åse Hedemark för frågor kring denna arbetsgrupps verksamhet.