HS: Lina Fridlund

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 4/2007
  • Lecturer: Lina Fridlund
  • Website
  • Organiser: Insitutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 3420
  • Seminarium

Lina Fridlund presenterar ett kapitel ur sin avhandling. I kapitlet fördjupas utifrån vilka kulturella premisser kreativa rum skapas för ungdomar på folkbibliotek och vilka underliggande föreställningar som ryms.


Lina Fridlund arbetar som doktorand i Biblioteks-och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM.