Final seminar: Lina Fridlund (CANCELLED)

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 4/2007
  • Lecturer: Lina Fridlund
  • Website
  • Organiser: Insitutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 3420
  • Seminarium

Lina Fridlund (Department of ALM) presents the manuscript for for doctoral thesis "'Alla vill åt dem': Berättelser om ungdomar, platser och kulturellt innehåll – En studie av hur ungdomsbegreppet rör sig mellan praktiker, platser och policydokument på folkbibliotek” (in Swedish). The seminar opponent is Dr. Lisa Engström, Lund University. The seminar will be held in Swedish.