HS: Ina-Maria Jansson

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 4/2007
  • Lecturer: Ina-Maria Jansson
  • Website
  • Organiser: Insitutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 3420
  • Seminarium

På seminariet presenteras ett artikelutkast för den fjärde artikeln som ska ingå i Ina-Marias doktorsavhandling om hur crowdsourcing på museer och arkiv förhandlar informationsinfrastrukturer för kulturarv.

Ina-Maria Jansson arbetar som doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM.