Nyantagen student på ABM

Den här sidan är till för dig som antagits till en kurs/er eller program vid institutionen för ABM. Vi hälsar dig varmt välkommen till en spännande och intressant termin!

Är du reserv till något av våra program eller kurser? Vi kallar reserver i turordning så snart vi har en möjlig plats. Vi ringer alternativt e-postar till kontaktuppgifterna du uppgav när du sökte via antagning.se. Vi kommer att kalla reserver till programmet fram till terminsstarten. För att påbörja något av våra två Masterprogram behöver du ha tagit ut ditt kandidatexamensbevis.

Glöm inte att du för att behålla en eventuell plats måste svara på 1:a antagningsbeskedet på www.antagning.se!

Hösten 2022/Autumn semester 2022

Som aktiv och registrerad student vid institutionen för ABM är den främsta informationskällan webplattformen Studium.   

Schemat för de första modulerna i september kommer att finnas tillgängliga på institutionens webplats www.abm.uu.se/utbildning/student/Scheman/

Schedule for the first modules will be available on the dept. website: www.abm.uu.se/education/student/schedule

För nyantagna i Masterprogrammet i ABM väljer du i skrollrutan för "ämne" *Ma Ark 1* om du är antagen till den Arkivvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi dis 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen på distans och *Ma Mus 1* om det är den Musei- och kulturarvsvetenskapliga inriktningen du är antagen till.

För Masterprogrammet i digital humaniora väljer du Ma Digital Hum 1 i skrollrutan för ämne i schemaapplikationen./New Students in the Master's programme in Digital Humanities choose "Ma Digi hum 1" in the scroll-box for "ämne/course".

Välkomna!

Senast uppdaterad: 2022-03-08