Uppsatsinformation

Riktlinjer för uppsatsskrivande

Observera att du ska ladda ner den mall du behöver. Öppna den inte på plats.

Uppsatsmall för Word

Uppsatsmall för Openoffice eller Libre office

När du använder mallen gör på något av följande sätt:

  1. Gå in och öppna mall-dokumentet. Ni kan nu spara malldokumentet som just en mall i Word (dvs som ABM-uppsats.dotx) eller i Openoffice (LibreOffice) (I Open/Libre office heter den ABM-uppsats.ott). (Observera att det alltså ska vara en .dotx-fil, eller .dot för gamla Word, eller .ott-fil!) Då bör mallen placeras i den mapp där alla andra mallar finns. Ni kan därefter koppla denna mall varje gång ni skapar ett nytt, tomt dokument.

  2. Ni kan också gå in och öppna mall-dokumentet och flytta över text ni redan skrivit i ett annat dokument. När ni gör det, är det jätteviktigt att ni följer de instruktioner som finns allra först i själva malldokumentet. När ni har flyttat över texten sparar ni mallen som ett textdokument (dvs en .docx-fil, eller återigen .doc för gamla Word, eller .odt för Open/Libre office) och döper om dokumentet så att ni vet att det är uppsatstexten.

Observera att ni inte ska spara Open/Libre office dokument i Wordformat. Det kan innebära problem. I vilket fall bör ni skicka texterna i pdf-format till era handledare. Om ni inte skriver i Word och er handledare vill ha texten i Word hellre än pdf.

Specifikation till mallen

Innehåller alla detaljer om de olika formatmallarna som ingår i dokumentmallen.

Specifikation uppsatsmall

Studiehandledning uppsatsmomentet läsåret 2018/2019

Studiehandledning

Resurser

Lista med litteratur och andra resurser som kan vara användbara i uppsatsarbetet.

Slutkontroll

Checklista inför inlämning av färdig uppsats.

Zotero 

Information om Zotero finns på labbensidan. Hör av dig till Bertil Wergelius om du undrar om något kring allt detta.

Språkhjälp

Behöver du hjälp med språket i ditt skrivande? Vid Uppsala universitet finns Språkverkstaden som erbjuder stöd för studenters skrivande. Språkverkstaden ger även råd och stöd vid muntlig framställning.