Uppsatsinformation

Riktlinjer för uppsatsskrivande

Observera att du ska ladda ner den mall du behöver. Öppna den inte på plats.

Uppsatsmall för Word(Word)

Uppsatsmall för Openoffice eller Libre office (.Ott)

När du använder mallen gör på något av följande sätt:

  1. Gå in och öppna mall-dokumentet. Du kan nu spara malldokumentet som just en mall i Word (dvs som ABM-uppsats.dotx) eller i Openoffice (LibreOffice) (I Open/Libre office heter den ABM-uppsats.ott). (Observera att det alltså ska vara en .dotx-fil, eller .ott-fil!) Då bör mallen placeras i den mapp där alla andra mallar finns. Du kan därefter koppla denna mall varje gång du skapar ett nytt, tomt dokument.

  2. Du kan också gå in och öppna mall-dokumentet och flytta över text du redan skrivit i ett annat dokument. När du gör det, är det jätteviktigt att du följer de instruktioner som finns allra först i själva malldokumentet. När du har flyttat över texten sparar du mallen som ett textdokument (dvs en .docx-fil, eller .odt för Open/Libre office) och döper om dokumentet så att du vet att det är uppsatstexten.

Observera att du inte ska spara Open/Libre office dokument i Wordformat. Det kan innebära problem.

Specifikation till mallen

Innehåller alla detaljer om de olika formatmallarna som ingår i dokumentmallen.

Specifikation uppsatsmall (pdf)

Studiehandledning uppsatsmomentet läsåret 2020/2021

Studiehandledning uppsatsmoment läsåret 2020/2021 (pdf)

Google docs och uppsatsmall

Om du skriver tillsammans med någon kan det ibland vara bra att kunna skriva på samma dokument. En del av er använder till detta Google docs, men Google docs saknar egentlig mallhantering. Där finns bara s.k. direktformatering och de enda tillgängliga formaten är rubriknivåerna (Rubrik 1, Rubrik 2 etc) och ett styckeformat (”Vanlig text”). Uppräkningar, Bildtexter etc får ni formatera direkt. Det går emellertid att få rätt utformning enligt riktlinjerna i uppsatsmallen. Det första är att ladda upp uppsatsmallen (för Word) i Google docs och sedan justera så mycket som behövs. Till att börja med några småsaker kring de första sidorna som att ta bort överflödiga sidor och backa så att titelsidans information bara finns på första sidan.

Eftersom det inte finns någon mallhantering fungerar inte sådant som att Rubrik 1 automatiskt hamnar på en ny sida. Där är det bäst att infoga en sidbrytning först.

Behöver ni skicka till handledaren är det sedan bara att ”Ladda ner” i Word- eller PDF-format efter vad ni kommit överens om med er handledare. Skickar ni i Word får handledaren förstå att det inte är i mallen utan bara ser ut så.

Resurser

Lista med litteratur och andra resurser (pdf) som kan vara användbara i uppsatsarbetet.

Slutkontroll

Checklista inför inlämning av färdig uppsats (word).

Checklista för opponenter

Stöd vid förberedelse av opposition (word).

Språkhjälp

Behöver du hjälp med språket i ditt skrivande? Vid Uppsala universitet finns Språkverkstaden som erbjuder stöd för studenters skrivande. Språkverkstaden ger även råd och stöd vid muntlig framställning.

Zoteroinformation

Senast uppdaterad: 2021-02-10